Elektra Folkets Bio-Premier för filmen Bränd erbjuder på dans