Gällande de nya allmänna råden i Stockholms län – COVID-19

Uppdaterat 19:e augusti

Information till alla deltagare under hösttermin 2021

Våra rutiner för trygg dans

Detta gör vi:

 • Direktsändning från dina FB-dansgrupper, vi öppnar upp tillfälliga workshop klasser* för era nuvarande danslektioner live sänds för alla deltagare för att underlätta för träning hemma eller där ni är.
 • Gäller samma tid och datum enligt ert schema.
 • Vi har max 15 elever i våra salar. Salarna är mellan 95–125 kvm stora.
 • Vi tvättar händerna innan och efter danslektionen.
 • Vi städar extra noga i lokalerna, bland annat torkas handtag av flera gånger per dag.
 • Det finns handsprit i alla danssalar.
 • Vi uppmuntrar alla närstående att bara vara en person som lämnar av era ungdomar.
 • Deltagarna bör byta om hemma så långt det är möjligt.
 • Vi ber er tvätta händerna innan och efter danslektionen.
 • Vi använder ingen utrustning på lektionerna.
 • De anställda som känner av sjukdomssymptom ska hålla sig hemma.

Detta kan du göra:

 • God handhygien, tvätta händerna och använd handsprit innan och efter träning hos oss.
 • Kom frisk, om du känner dig sjuk, stanna hemma. Vi uppmanar fortfarande och först och främst alla som visar minsta symptom att stanna hemma.
 • Till föräldrarna, vi uppmuntrar av föräldrarna och närstående att gå en promenad istället för att sitta och vänta på Fryshuset.
 • Byta om hemma om du kan, du som deltagare bör byta om hemma så långt det är möjligt.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ta ansvar, för dig själv, för oss på Kpop Nonstop och för alla våra deltagare.

Läs gärna mer om de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten nedan https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ Tack för att du visar hänsyn, så att vi tillsammans kan minska smittspridningen.

 
Med vänliga hälsningar,
Kpop Nonstop

Updated 19th August

Information for all participants in the Autumn semester 2021

Our routines for safe dancing 

We do this: 

 • Live broadcast from your Fb dance groups, you can always join the dance classes at home through Facebook group live stream.
 • We have a maximum of 15 students in our halls. The halls are between 95 – 125 sqm. in size.
 • We wash our hands before and after the dance lesson.
 • We clean extra carefully the halls and handles are cleaned several times a day.
 • There is alcohol-based hand sanitizer in all dance halls.
 • We encourage all relatives to be only one person when dropping off your loved ones.
 • Participants should change at home as much as possible.
 • We ask you to wash your hands before and after the dance lesson.
 • We do not use any equipment in our lessons.
 • Employees who experience symptoms of illness stay at home.

You can do this: 

 • Good hand hygiene, wash your hands and use alcohol-based hand sanitizer before and after training with us.
 • Come healthy, if you feel sick, stay home. We still urge, first and foremost, anyone who shows the slightest symptoms to stay at home.
 • To the parents, we encourage parents and relatives to go for a walk instead of sitting and waiting at Fryshuset.
 • Change at home if you can, you as a participant should change at home as far as possible.
 • Do not share water bottles, mouth guards and the like that can transmit saliva.
 • Take responsibility, for yourself, for us at Kpop Nonstop and for all our participants.

Please read more about the latest recommendations from the Swedish Public Health Agency below https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/recommendations-to-reduce-the-spread-of-covid-19/ Thank you for showing consideration, so that together we can reduce the spread of infection.

 
 
Best regards,
Kpop Nonstop